Nieuwsbrief februari 2020 nr. 31

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, februari 2020 nr. 31

Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. 1 Kronieken 22:13b  (NBV)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Het gaat goed met ons, God is trouw en gaat voor ons uit. Dankzij een mooie gift hebben we genoten van een mooi groen en warm Brazilië. We hebben de batterij kunnen opladen en samen tijd doorgebracht. De watervallen van Iguazu, Bonito en de Pantanal waren schitterend, wat is de schepping toch mooi. We zijn erg dankbaar, God is goed en voorziet in alles wat we nodig hebben, Hij is onze Pappa. Tijdens de vakantie heeft God verder herstel gebracht in de knieën van Erna. Voor het eerst sinds lange tijd heeft Erna weer gefietst en gezeten op de knieën, wat voorheen niet mogelijk was. God is zo goed, aan Hem alle eer! Bidden jullie mee voor wijsheid, kracht, bescherming en dat we gezond mogen blijven.

       

Brazos Abiertos

Inmiddels zijn we volop aan het werk met alle voorbereidingen voor het komende jaar. Begin maart is de vakantie Bijbelweek, het thema is het ontdekken van Jezus, de keus maken om Hem te volgen en evangelisatie. Het beloofd een geweldige week te worden. Daarnaast moeten klassen schoongemaakt en ingericht worden, nog genoeg te doen.

Met het team van Brazos Abiertos hebben we een gebedswandeling gemaakt door de verschillende wijken rondom Brazos Abiertos. Onderweg kwamen we op een hoge berg waar duidelijk te zien was dat er geofferd werd aan afgoden. Er stonden zelfs 4 altaren klaar om verbrand te worden. Met elkaar hebben we gebeden en de altaren vernietigd en JEZUS naam uitgesproken over deze plek. De strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de duistere machten van de vijand. JEZUS is overwinnaar. Het was erg gaaf om deze gebedswandeling te doen ook voor de eenheid van het team, samen te bidden voor verschillende onderwerpen, tijd samen door te brengen en elkaar nog beter te leren kennen.

         

Relaties

Relaties zijn erg belangrijk in Peru. We zijn met de huiskring een dagje naar het strand geweest en genoten van elkaar, de zon, zee en het strand. Sommigen waren voor het eerst naar het strand, dat kun je je haast niet voorstellen. Voor een aantal is het echt overleven en wat is het dan mooi om ze uit de sloppenwijk te halen en even in een andere omgeving te brengen. Mooi om te zien hoe ze genoten van deze dag.

We bezochten een vrouw in een rolstoel en opnieuw werden we met afgoderij geconfronteerd. Deze vrouw was bij vele toverdokters in de jungle geweest, maar het ging steeds slechter met haar gezondheid. Ze hadden veel geld uitgegeven en niets had geholpen. Ten einde raad zijn ze naar Lima gegaan voor hulp. We hebben met de familie en deze vrouw gebeden om vergeving en voor herstel van haar lichaam, zodat ze beter kon gaan spreken en dat ze weer kan gaan lopen. Gaaf om te zien dat ze met hulp een paar stapjes kon zetten. Bidden jullie mee voor volledig herstel van deze vrouw en haar familie.

       

Gebed

De motor van al het zendingswerk wat we mogen doen is gebed.
Bid voor de familie op onderstaande foto. Er was een krachtige windhoos, waarbij het hele huisje in elkaar is gestort samen met de electriciteitspalen. Gelukkig geen gewonden.
We zijn dankbaar voor het team uit Amerika, dat volgende week gaat komen om mee te helpen het bestaande gebouw uit te breiden.
Bid voor een geweldige tijd met elkaar.
Bid ook voor het nieuwbouw project Brazos Abiertos, de plannen zijn klaar, wat ontbreekt zijn de financiën om te beginnen met bouwen. Bid dat God hierin zal voorzien en de deuren zal openen. Mocht je hierin iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

       

Tank & Schenk

Tanken voor WEloveperu! Dat kan bij Wijnand’s Auto Service in Bunschoten.
Tank en Schenk is een spaarprogramma. Per getankte liter brandstof kunt u 1 cent schenken aan WEloveperu, zo kunnen wij met elkaar een mooi bedrag bij elkaar sparen voor het zendingswerk in Peru! Spaart u ook mee? www.tankenschenk.nl

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 
Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL93 RABO 0348 6148 29
ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief december 2019 nr. 30

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, december 2019 nr. 30

Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 1 Petrus 1:15-16  (NBV)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Nog een paar weken en dan zit 2019 er alweer op. We zijn dankbaar voor de mensen die gedoopt zijn en om te zien hoe ze veranderd zijn op de vrouwenclub en de huiskring. Je hart aan Jezus geven is de beste keuze die je kan maken in je leven. Kiezen voor een heilig leven met God is zo belangrijk en het mooie is dat de Heilige Geest ons daarbij helpt. We hoeven het niet alleen te doen, Hij is erbij. De boodschap van Willem ging daar ook over, hoe kunnen we dit dagelijks in de praktijk brengen.

          

Tienerkamp

Wat hebben we een gaaf tienerkamp gehad. Met elkaar God aanbidden, eten, ontspanning en luisteren naar het thema; het Vaderhart van God. De tieners werden aangeraakt door de boodschap. We hebben met ze gebeden voor herstel in hun levens. Er is zoveel nood in de harten van de tieners, gebroken relaties met hun ouders, tekort aan liefde en geborgenheid. Vele tieners waren aan het huilen, mooi om te zien wat God aan het doen is. Bidden jullie mee voor verder herstel in hun levens?

            

Fancy Fair

De Fancy Fair was een groot succes. Het doel was om geld in te zamelen voor de schoolboeken voor volgend jaar en voor het project Brazos Abiertos. We zijn dankbaar dat God heeft voorzien. Het was een geweldige dag met lekker eten, spelletjes, springkussens, verkoop van kleding etc. Maar ook een dag om met elkaar samen te zijn, te genieten van elkaar en van de gesprekken. Klik hier om een filmpje van de Fancy Fair te bekijken.

       

Gebed

De motor van al het zendingswerk wat we mogen doen is gebed.
We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die de afgelopen tijd hebben meegeholpen. Wil jij ook meehelpen of met een team langskomen, je bent van harte welkom.
Bid voor de mannen van de wijk. We hebben met een aantal mannen een flinke bergwandeling gemaakt, waarbij we elkaar beter hebben leren kennen en wat diepere gesprekken konden voeren.
Bid ook voor het project Brazos Abiertos, de nieuwbouw plannen zijn klaar, wat ontbreekt zijn de financiën om te beginnen met bouwen, bid dat God hierin zal voorzien. Mocht je hierin iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

      

Tank & Schenk

Tanken voor WEloveperu! Dat kan bij Wijnand’s Auto Service in Bunschoten.
Tank en Schenk is een spaarprogramma. Per getankte liter brandstof kunt u 1 cent schenken aan WEloveperu, zo kunnen wij met elkaar een mooi bedrag bij elkaar sparen voor het zendingswerk in Peru! Spaart u ook mee? www.tankenschenk.nl

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2019 nr. 28

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, september 2019 nr. 28

Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Galaten 6:7-8 (NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Het gaat goed met ons, lekker bezig in de ministry en we vervelen ons niet. Zo zijn we met de tieners naar het waterpark geweest met allemaal verschillende fonteinen en een prachtige lasershow. Een aantal tieners waren er nog nooit geweest, ze genoten volop en sommigen waren kletsnat. Ook hebben we de verjaardagen van een aantal tieners gevierd met heerlijke taart, gezang en gebed voor de jarigen.

         

Bezoekjes

In Peru zijn relaties heel belangrijk, daarom is het goed om de mensen thuis op te zoeken. We  merken dat ze steeds meer vertellen hoe het nu echt met ze gaat. Daardoor ontstaan diepere gesprekken en kunnen we hen bemoedigen, met ze bidden en zegenen. Een mooi voorbeeld van een stel waar de man een ongeluk heeft gehad en daardoor zijn bed was gebroken. Zijn vrouw vertelde dat hij last kreeg van zijn rug door het slapen op de bank, omdat er geen bed meer was. We hebben hen gezegend met een nieuw bed en ze waren erg dankbaar. Deze man komt nu ook naar de wekelijkse huiskring in de sloppenwijk voor het geestelijke voedsel. Een ander bezoekje was tussen de varkens waar net die nacht nieuw leven was geboren. Gaaf om ook daar het licht en de liefde van Jezus te laten schijnen.

           

Mannen en vrouwen

Wekelijks wordt er gevoetbald met de mannen en krijgen ze een korte boodschap en de zegen van God mee. Dankbaar om te zien hoe er steeds meer vriendschap ontstaat en de mannen meer open staan voor het evangelie. De kampvuuravond sloot daar mooi op aan met als thema het vaderbeeld van God. We hebben 10 voorbeelden van vaders besproken wie God niet is, zoals bijvoorbeeld de afwezige vader, de krenkende vader, de wellustige vader etc.. Aan het eind hebben we gebeden voor herstel en vergeving en hebben de mannen, wat ze op hebben geschreven verbrand in het kampvuur. Bid voor verder herstel in hun harten.
De wekelijkse vrouwenochtenden worden ook goed bezocht, er zijn verschillende groepen met workshops waarbij de vrouwen iets leren en/of maken. Er is een spel, een goede boodschap en tijd om met elkaar te praten en te bidden.

       

Gebed

De motor van al het zendingswerk wat we mogen doen is gebed. Bid voor kracht, wijsheid, bescherming en gezondheid. Bid ook voor de familie van een tiener die een te vroeg geboren baby van 7 maanden moest begraven.
Bid voor de jongvolwassenen groep die dit weekend gaat beginnen, dat velen mogen komen en echt een hartsrelatie met Jezus mogen krijgen.
Bid ook voor het project Brazos Abiertos, de nieuwbouw plannen zijn klaar, wat ontbreekt zijn de financiën om te beginnen met bouwen, bid dat God hierin zal voorzien. Mocht je hierin iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

       

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief juli 2019 nr. 27

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, juli 2019 nr. 27

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7 (NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Ons verlof zit er al weer op, wat is het snel gegaan en wat hebben we veel mogen doen. Wij zijn dankbaar voor de meer dan 100 bezoekjes en 23 presentaties die we mochten geven door het hele land. Vertellen wat God aan het doen is op het zendingsveld in de sloppenwijken van Lima, Peru. We hebben gezien dat er honger is naar meer van God op verschillende plaatsen waar we zijn geweest, wat is het dan mooi om Gods liefde te laten zien en de mensen dichter bij Jezus te brengen. De laatste zondag van ons verlof zijn we uitgezegend in Rafaël Amersfoort en daarbij hebben we de traditie om samen met elkaar gebakken vis (kibbeling) en een broodje te eten. Het was erg gezellig en mooi om van vele mensen (tijdelijk) weer afscheid te nemen. In de avond zijn we bij de tieners (Impact) van Rafaël geweest en hebben we de jongeren enthousiast gemaakt voor zending, wie weet wat God gaat doen in de harten van de tieners.

Ook zijn we dankbaar voor de mensen die een kindje gaan sponsoren van het project Brazos Abiertos. Daarnaast zijn we erg blij met alle gebeden, mooie woorden, kaartjes en (maandelijkse) giften die we mochten ontvangen.

Mocht je ons filmpje van het verlof nog niet hebben gezien klik dan hier om deze te bekijken.
De Missiezondag in Rafaël Amersfoort kan je hier bekijken.
En tijdens ons verlof zijn we te gast geweest bij de Lokale Omroep Spakenburg, klik hier voor een impressie.

       

         

Toronto

We zijn een aantal dagen in Toronto geweest om de batterij weer op te laden en te genieten van de schitterende natuur en de multiculturele samenleving daar. De Niagara watervallen waren indrukwekkend en de zonsopgang boven het meer Ontario prachtig. Ook zijn we bij Catch the Fire church geweest, waar in het verleden de Toronto blessing was. En we konden getuigen in the Avenue Community Church over het zendingswerk in Peru. Mooi om te zien hoe God mensen weer bij elkaar brengt. Willem was 16 jaar geleden op een Mission trip in Londen en ontmoette daar Samuel Williams, via Facebook in contact gekomen met hem en hij is nu de Pastor van die kerk. Soms is de wereld klein.

       

Gebed

De motor van al het zendingswerk wat we mogen doen is gebed. Bid voor kracht, wijsheid, bescherming en gezondheid. Bid dat de knieën van Erna volledig zullen herstellen na het ongeluk wat ze had in Nederland.
Bid ook voor het project Brazos Abiertos, de nieuwbouw plannen zijn klaar, wat ontbreekt zijn de financiën om te beginnen met bouwen, bid dat God hierin zal voorzien. Mocht je hierin iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

       

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

 

Lees meer

Nieuwsbrief april 2019 nr. 26

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, april 2019 nr. 26

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Hebreeën 12:2 (NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Nog een paar dagen en dan komen we naar Nederland op verlof van 16 april t/m 20 juni 2019. We zijn bezig met alle voorbereidingen en dankbaar voor alle mogelijkheden die we hebben om te vertellen wat God door ons heen aan het doen is in Peru.
Waar zijn we te vinden voor ontmoetingen, presentaties, spreekbeurten en getuigenissen:

 • Zondag 21 april 10:00 uur – Rafaël, Kosmonaut 2, 3824 MK in Amersfoort
 • Donderdag 25 april 19:30 uur – Gebedsavond, Kolkkamp 30, 3751 CZ, Bunschoten
 • Missie Zondag 5 mei 10:00 uur – Rafaël, Kosmonaut 2, 3824 MK in Amersfoort
 • Woensdag 8 mei 07:00 uur – Gebedsontbijt Stichting Andere Zaken, Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5B, 3752 LK, Bunschoten
 • Zondag 12 mei 10:00 uur – Buurt- en kerkhuis De Oase, Van Meursstraat 1, 2524 XN, Spoorwijk, Den Haag
 • Dinsdag 14 mei 09:30 uur – De Nieuwe kerk, Wijkgebouw De Rank, Koningin Wilhelminakade 265, 1975 GL, IJmuiden
 • Woensdag 15 mei 20:00 uur – P.K.N. kerk (De Fikarij), Hôf 2, 9088 AM in Wirdum
 • Donderdag 16 mei 15:00 uur – Jong en Oud meeting Rafaël, Kosmonaut 2, 3824 MK, Amersfoort
 • Zondag 19 mei 09:30 uur – Gereformeerde Kerk, Kommisjewei 184, 9218 PJ Opeinde
 • Dinsdag 21 mei 09:00 uur – Woman Aglow, Hoekstraat 11, 3751 AL, Spakenburg
 • Donderdag 23 mei 19:30 uur – Gebedsavond, Kolkkamp 30, 3751 CZ, Bunschoten
 • Zondag 2 juni 10:00 uur – Rafaël, Kosmonaut 2, 3824 MK in Amersfoort
 • Zondag 16 juni 10:00 uur – Rafaël, Kosmonaut 2, 3824 MK in Amersfoort
 • Zondag 16 juni 19:00 uur – Rafaël Impact jongerenavond, Kosmonaut 2, 3824 MK in Amersfoort

Wil je ons ook uitnodigen? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar in Nederland vanaf 16 april t/m 20 juni op 06-58831820 of via mail jesus_christ_our_saviour@hotmail.com

          

Vriendendagen

Tijdens ons verlof organiseren wij vriendendagen omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bezoeken. Een vriendendag wil zeggen een tijd gezellig met elkaar samenkomen onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zullen onze belevenissen vertellen en een presentatie verzorgen. Per keer kunnen we tussen de 10-15 personen ontvangen. Iedereen is welkom, maar geef je wel even op.

Kies uit onderstaande datums en geef aan met hoeveel personen je komt via een mailtje naar: jesus_christ_our_saviour@hotmail.com

 • Vrijdag 26 april om 19:30 in Amersfoort
 • Zaterdag 11 mei om 14:00 uur in Amersfoort
 • Dinsdag 4 juni om 19:30 uur  in Spakenburg

            

Groei

Gaaf om te zien hoe het project Brazos Abiertos groeit. Dit jaar is groep 4 van de basisschool er bij gekomen. Er zijn nu 5 klassen met +/- 100 kinderen die dagelijks les krijgen. De kerk groeit en de tieneravonden zijn geweldig. God is goed, we zijn dankbaar voor zijn voorziening, ook nieuwe mensen die opstaan om mee te helpen. Zo was er onlangs een verbouwing van een klaslokaal met een aantal ouders van de kinderen. Mooi om te zien hoe ze met elkaar samen werken om een beter lokaal voor de kinderen te maken. Bijna dagelijks komen er mensen langs om te vragen of er nog plek is voor hun kind op school.

 

      

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief februari 2019 nr. 25

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, februari 2019 nr. 25

Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8:17 (NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Het is volop zomer in Peru met temperaturen rond de 30 graden. Wij zijn lekker bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, alles schoonmaken en opruimen, wat elk jaar weer een heel karwei is met al dat stof in de woestijnstad Lima. Met het team hebben we de verjaardag van Erna gevierd en we hebben de verjaardag van ons sponsorkind Junior (10) gevierd. Gaaf om te zien hoe blij hij was met de taart en de cadeaus. Samen gezongen en gebeden voor hem en zijn familie. Wil jij ook een kindje uit Peru sponsoren laat het ons weten… Nog een kleine 2 maanden en dan komen we op verlof naar Nederland. We hebben er zin in en zijn bezig met de voorbereidingen. Wil je ons uitnodigen om wat te vertellen over het zendingswerk in Peru op wat voor gelegenheid dan ook, laat het ons weten. Bid voor alle voorbereidingen, gezondheid, rust en vrede in ons hart.

           

Strand

Omdat het zo warm is, is het een goede tijd om naar het strand te gaan. We zijn een aantal keren naar het strand geweest met families en een groep tieners uit de sloppenwijk. Wat was dat gaaf om te zien hoe een aantal voor het eerst een strand hebben gezien. Even weg uit de sloppenwijk en de overlevingsmodus en te genieten van de zon, zee en strand. Een moeder vertelde dat het haar 2e keer in haar leven was, dat ze naar het strand is geweest, je had haar moeten zien genieten in het water. Dankbaar om ook op deze manier de liefde van Jezus te laten zien en relaties te bouwen met deze mensen.

            

Team USA

Afgelopen week hadden we een team uit Amerika op bezoek. Samen hebben we een klas lokaal uitgebreid, een schuur gebouwd en gewerkt aan het dak en de tuin en de golven van de zee van Lima bedwongen. Dankbaar zijn we voor dit geweldige team en de samenwerking. Ook kwam een groepje Venezolanen ons helpen, steeds meer Venezolanen komen onze kerk bezoeken. We zijn blij met hen en mooi om te mogen zaaien in hun levens! In de ochtend beginnen we altijd met gebed en aanbidding, wat is het mooi om samen God te aanbidden. Geweldig om tijdens deze week te zien hoe harten van kinderen geraakt werden, maar ook harten van volwassenen. Jezus is aan het werk in Lima, Peru. Wat zou het geweldig zijn om ook een team uit Nederland te mogen ontvangen in Brazos Abiertos….let us know…

          

Engelse les

Erna is begonnen met het geven van Engelse les aan het team van Brazos Abiertos. Het is mooi om te zien hoe hongerig ze zijn om dingen te leren. Willem voetbalt op donderdag avond met de mannen, een mooie gelegenheid om te bidden en iets te delen uit de Bijbel en lekker te voetballen. Ook zijn we met een groep naar het aanbiddingsconcert in de open lucht van Miel San Marcos geweest.

          

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief december 2018 nr. 24

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, december 2018 nr. 24

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 1 Timoteüs 2:3-4 (NBV)

 

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

De zomer is bijna begonnen in Peru en dat merken we aan de temperatuur, lekker warm. December is altijd een volle maand waarin van alles te doen is. Er zijn verschillende chocolatadas, waar de kids een cadeautje, chocolademelk en een stukje paneton krijgen. De kerk is weer mooi versierd met kerstdecoratie. De afsluiting van het schooljaar met de promocion van de 5 jarigen en de diverse activiteiten vraagt veel van het team. Maar we zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen. De liefde van Jezus laten zien aan de kinderen, wezen, weduwen en gevangenen. Dankbaar kijken we ook terug op het afgelopen jaar, waarin God voorzien heeft in alles wat we nodig hadden. Wij willen jullie bedanken voor jullie gebed, giften en ondersteuning.

          

Verlof

Nog 4 maanden en dan komen we naar Nederland, we zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten. Dinsdag 16 april hopen we te landen op Schiphol en donderdag 20 juni verlaten we Nederland weer. Graag willen wij vertellen wat God aan het doen is op het zendingsveld in Peru. Wil je ons uitnodigen om wat te komen vertellen, dat kan zijn in jou kerk, huiskring, jeugdclub, mannen en/of vrouwenavond of op wat voor gelegenheid dan ook, laat het ons weten. Ook zijn we nog op zoek naar een eigen plekje in Bunschoten-Spakenburg om deze periode te verblijven en een auto om te gebruiken. We horen het graag als je wat weet.

             

Tieners

Met de tieners hebben we mooie ontmoetingen, doordeweeks met huiswerkbegeleiding en op zaterdag met de tienerclub. De meiden hadden hun pyjama party, wat erg gezellig was met slippers versieren, nagellakken, film, een boodschap, pizza en heel veel lol. De jongens hadden een heerlijk middagje zwemmen met lekker eten, drinken, een kort praatje en heel veel plezier. Dankbaar om te zien hoe de tieners verder groeien en relaties versterkt worden. Nog een afsluitfeestje en een chocolatada en dan zit het seizoen erop voor dit jaar.

         

Zaaien en oogsten

In Brazos Abiertos hadden we een echtpaar uit Colombia op bezoek om een huwelijksconferentie te geven voor een aantal stelletjes. Het was erg goed en er zijn verschillende handvaten uitgereikt om de relatie te verbeteren. Dankbaar voor de openheid en dit smaakt naar meer. De mannenavonden worden ook goed bezocht en de 1e vrouwenavond is ook een feit. Daarnaast is er iedere ochtend een moment van onderwijs en gebed, Bidden jullie mee voor verdere groei… Laten we met elkaar blijven vissen en de oogst binnen halen.

        

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief/weblog te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2018 nr. 22

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, september 2018 nr. 22

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31 (NBV)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

De lente is hier in Peru vandaag begonnen en de temperatuur stijgt weer, heerlijk. We zijn dankbaar voor de mooie dingen die gebeuren in het project Brazos Abiertos. 4 mensen hebben zich laten dopen, de vruchten van de Bijbelstudie met hen. Daarnaast hadden we de 1e mannenavond met kampvuur, barbecue, spelletjes en mooie gesprekken, het was een succes. Er zijn ook minder mooie dingen die gebeuren, zoals tieners die gepest worden en zichzelf snijden in de pols. Bid voor de tieners. Bid en dank ook voor bescherming voor ons, we werden bijna geraakt door een bus die door rood reed.

        

Huiswerkbegeleiding

Erna: Op dinsdag en donderdag helpen we de tieners met hun huiswerk en we bouwen zo aan een relatie met hen. We bidden met de tieners en vertellen iets over de Bijbel en luisteren naar hun verhalen. Kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen help ik met de letters en het lezen.

         

Evangelisatie outreach

Willem: Een week optrekken met het Discipelschaps Trainings School (DTS) team in San Martin de Porres was voor mij een geweldige ervaring. Elke dag evangelisatie op scholen, parken, straten en in een leprahuis. Samen optrekken met de locale kerk en hen inspireren met een evangelisatie training. Gaaf om te zien hoe gesprekken met bendes op straat leiden tot tranen en bekering. Jongeren die open staan voor het evangelie en letterlijk honger hebben naar (geestelijk) voedsel. Een hele groep gaf hun hart aan Jezus en ik mocht met hen bidden. Later bleek dat ik gesproken had met de bendeleider, die Rafaël (God brengt herstel) heet. Ook opende God deuren op de scholen, waar velen hun hart aan Jezus hebben gegeven. Dankbaar God is goed, Halleluja!!!

   

Er op uit…

Een heerlijk teamuitje van Brazos Abiertos in het groen van de Lomas de Lucumo. Een wandeling door de bergen van 4 uur, ff een frisse neus halen en genieten van het groen. Ook zijn we met het DTS team op pad geweest om straatevangelisatie te doen met een theaterstuk en een korte boodschap. Gaaf om met mensen te bidden en de liefde van Jezus te delen.

   

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief juli 2018 nr. 21

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, juli 2018 nr. 21

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jakobus 5:16b NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Zomervakantie in Nederland met hoge temperaturen, hier is het winter en koud voor ons met +/- 18 graden, maar we zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen in de sloppenwijken van Lima en wensen jullie een hele fijne en goede vakantie toe en mocht je in de buurt zijn van harte welkom. Het tienerwerk groeit en daar zijn we erg dankbaar voor. Ook zien we groei in de kerk en tijdens de Bijbelstudies. Met ons gaat het goed, alleen de knieën van Erna werken nog niet mee, bid voor volledig herstel.

       

Bezoek
Christian uit Eemdijk was een tijdje op bezoek bij ons, het was erg gezellig. Goed om ons zendingsleven te delen en een bemoediging voor anderen te kunnen zijn. Hij is op zoek naar het plan van God voor zijn leven en wellicht ligt zijn bestemming ook in Peru. Bidden jullie mee? Gaaf was het om voedselpakketten uit te delen aan de allerarmsten die leven van het recyclen van afval zoals plastic, ijzer en hout. We hadden er een uitnodiging bij gedaan voor de gebeds- en genezingsavond, verzorgd door een team uit de USA. Mooi om te zien hoe een aantal gekomen waren voor gebed, genezing en bevrijding. God is goed en we mochten getuige zijn van een aantal wonderen.

       

Onderwijs

Belangrijk in het zendingswerk is het geven van onderwijs uit de Bijbel, zodat de mensen verder groeien in hun geloof en het echt discipelen zullen worden. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Erna leerde de tieners een Bijbeltekst aan en Willem sprak op zondag over het plan van God in ons leven. Daarnaast wordt er meerdere keren per week Bijbelstudie gegeven en gebeden.

      

Evangelisatie en huisbezoek

Wat is het mooi om bij de mensen thuis te komen, om hen beter te leren kennen en hun het goede nieuws te vertellen. Zo waren we op bezoek bij een jongen en zijn moeder en hebben het evangelie uitgelegd waarna ze aangaven graag Jezus te willen volgen. We hebben met ze gebeden en God heeft hun zonden vergeven. Bid voor hen dat ze vast blijven houden aan hun geloof en naar de kerk zullen komen om verder te groeien.
We hadden bezoek uit NL van een kerk die een kindje sponsort, wat waren ze blij en dankbaar om hun kindje te zien en te omarmen. Leuk om te zien wat dit met het kind doet, als hun sponsor op bezoek komt. Wil jij ook een kind sponseren laat het ons weten.

      

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer

Nieuwsbrief mei 2018 nr. 20

 

Nieuwsbrief van Willem & Erna, mei 2018 nr. 20

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22 NBG)

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Bijna 3 jaar op het zendingsveld in de metropool Lima met meer dan 10 miljoen inwoners, wat gaat de tijd snel. We zijn dankbaar voor alles wat we mogen doen en ervaren Gods zegen in ons werk. Is het altijd gemakkelijk, nee wij hebben ook te maken met teleurstellingen en ziekte, maar met God gaan we daar doorheen. Zelf hebben we geen kinderen maar we mogen de liefde van Jezus laten zien aan vele kinderen die hunkeren naar een hug of aanraking. Wat is het fijn om een geestelijke vader en moeder te zijn voor velen en de vruchten van Pinksteren te laten zien. We zien veel gebroken gezinnen, armoede en drankmisbruik maar wij mogen het licht van Jezus laten schijnen in de sloppenwijk.

       

Moederdag
Wat was het mooi om moederdag te vieren in Brazos Abiertos. Doordeweeks waren er allerlei activiteiten, waarbij de kinderen per klas iets opvoerden op het podium voor hun ouders. Op zondag kregen de moeders een speldje met een bloemetje en de boodschap dat ze waardevol en geliefd zijn. Na de aanbidding, diverse stukjes en de preek gaven de tieners een spetterend optreden in een theaterstuk, waarbij duidelijk werd dat alleen Jezus je kan redden. Aan het eind kregen de moeders een voedselpakket waar ze erg dankbaar voor waren. Goed om de moeders te zegenen.

        

Getuigenis evangelisatie
Erna raakte met een straatverkoper in gesprek. Hij hield er verschillende ideeën op na, maar tijdens het gesprek gaf hij aan de aanwezigheid van God te ervaren en zei “wat je zegt is de waarheid”. Zijn hart ging open en ik mocht met hem bidden om Jezus te volgen. Bidden jullie mee dat hij een kerk zal gaan bezoeken en verder mag groeien in zijn relatie met Jezus?

       

Huisbezoek en kerk
Dankbaar zijn we voor alle huisbezoeken en evangelisatie activiteiten die we mogen doen. Zo waren we op bezoek bij een vrouw van 82, die vorig jaar alleen maar op bed lag, maar nu gewoon lekker buiten kan zitten. Ze is erg opgeknapt de afgelopen tijd, bidden jullie mee dat ze ook weer zal kunnen lopen. Gaaf om ook de vruchten van het evangelisatie werk te zien. De kerk is groeiende, mensen willen Jezus gaan volgen en staan open voor het beste nieuws wat er is.

       

 

Nieuwsbrief

Vind je het leuk om ook de nieuwsbrief te ontvangen, meld je aan op www.weloveperu.nl

 

Ondersteuning

Wij leven op giften, wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen dan kun je een gift overmaken op IBAN-nummer NL40 RABO 0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van zendingswerk, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar.

Lees meer