Gebed

De motor van al het werk wat wij mogen doen is gebed, zonder Gods hulp kunnen wij niks doen, wij zijn van Hem afhankelijk in alles en willen ons laten leiden door de Heilige Geest.

Graag zouden wij gebed willen voor onderstaande punten:

 • Dank voor Gods plan voor ons leven en de richting die Hij ons heeft gegeven.
 • Dank voor zijn voorziening en trouw.
 • Dank voor de mensen om ons heen.
 • Dank voor alles wat God gaat doen.
 • Dank voor de leiding van de Heilige Geest.
 • Dank voor alle praktische zaken.
 • Dank voor rust en vrede.
 • Dank voor gezondheid, kracht en wijsheid.
 • Dank voor de financiën.
 • Dank voor het project Brazos Abiertos.
 • Dank voor een goede samenwerking in Peru.
 • Dank voor bescherming.

Maandelijks is er een gebedsbijeenkomst via WhatsApp.

Wil je meebidden of de gebedspunten ontvangen stuur even een mail naar jesus_christ_our_saviour@hotmail.com of App naar 0051-989127912