Onze missie

Onze missie is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

We willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen!

Onze werkzaamheden:

Om onze missie te verwezenlijken zullen we actief zijn op de volgende gebieden:
evangelisatie, pastoraat, onderwijs, organiseren en leiding geven.

Evangelisatie

Dit zullen we o.a. gaan doen door het regelmatig bezoeken van basis- en middelbare scholen in de sloppenwijk Nueva Juventud en Estrellita, in overleg met de scholen zullen we kijken wat we kunnen betekenen, bijvoorbeeld door het geven van Engelse les, computer les of sport en spel aan kinderen, tieners en volwassenen in combinatie met het evangelie uitleggen.
Op deze manier willen we contacten en vriendschappen opbouwen met kinderen, tieners en ouders en ze uitnodigen voor de kerkdiensten en andere christelijke activiteiten.

Verder zullen we deur aan deur de sloppenwijk in gaan om mensen uit te nodigen en evenementen organiseren zoals een filmavond, concert e.d.
Ook zullen we (Nederlandse) gevangenen gaan opzoeken in de gevangenissen.

Pastoraat

Veel mensen, vooral vrouwen hebben een verleden van verwaarlozing en mishandeling. Er zijn veel tienermoeders met weinig of geen opleiding. Velen zijn erg onzeker en zien geen uitkomst naar een beter leven. Het is belangrijk om hen een juist vaderbeeld van God mee te geven en dat ze verder zullen groeien in hun relatie met Jezus. Dat ze standvastige en stabiele christenen worden, die weten dat ze geliefd zijn en zelf ook weer discipelen zullen maken.

Onderwijs

Naast pastoraat is onderwijs heel belangrijk, Peruanen hebben een achtergrond van Animisme en het Katholieke geloof, er is veel onwetendheid. Bijna iedereen noemt zich christen in Peru, zonder meestal wedergeboren te zijn. Men gaat heel gemakkelijk naar een waarzegger of iets dergelijks voor raad.
Wij willen een goed Bijbels fundament neerleggen voor de pas bekeerden.
Een Alpha cursus is 1 van de mogelijkheden om mee te beginnen.
Verder zullen we ons laten leiden door de Heilige Geest in wat we mogen gaan doen aan discipelschap onderwijs.

Organiseren en leiding geven

We zouden graag regelmatig groepen uit het buitenland ontvangen om ons te helpen met outreaches, praktisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, voorlichting etc. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden in Peru om uit te reiken!

We hebben een mooie folder gemaakt over het zendingswerk wat wij mogen doen, klik hieronder op de link om deze te bekijken.

Folder zendingswerk Willem & Erna in Peru